حرفای من با خدا

اینا حرفای یه دختر مهربون و تنهاست که برای خدای خودش می نویسه.
دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390

 

خدا دارم دق می کنم.خودت می دونی چرا.