حرفای من با خدا

اینا حرفای یه دختر مهربون و تنهاست که برای خدای خودش می نویسه.
سه‌شنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1390

کار بد فاطمه

سلام خدا! 

می‌دونم که می‌دونی دیشب چه اتفاقی افتاد! 

خدا دلم برا خواهر کوچولوم می‌سوزه. 

درسته کار خیلی بدی کرده ولی بابام نباید  

اینجوری تنبیه‌ش می‌کرد. 

از روی نفهمی و کم عقلی این غلطو کرده. 

ولی فکر کنم واسه من خوب شد. 

خدا من خواهر بدی نیستم ولی این کاری 

که فاطمه کرد٬ باعث شد مامان و بابام  

قدر منو بیشتر بدونن. 

درسته درس نمی‌خونم ولی از این گندهایی 

که فاطمه می‌زنه که من نمی‌زنم. 

خدا یه کاری کن که دیگه از این غلطا نکنه.