حرفای من با خدا

اینا حرفای یه دختر مهربون و تنهاست که برای خدای خودش می نویسه.
شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1390

خرگوش

سلام خدا 

باز که می خوای گریه‌ی منو در بیاری. 

خدا بابام گفته فردا خرگوشت رو می‌برم. 

آخه خدا من که به جز خرگوشم کسی رو ندارم. 

یه کاری کن که نبرش. باشه خدا؟