حرفای من با خدا

اینا حرفای یه دختر مهربون و تنهاست که برای خدای خودش می نویسه.
شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1390

منو ببخش

 

سلام خداجون! 

من عذاب وجدان دارم.خدا منو ببخش. واقعا نمی خواستم اون ماهی 

کوچولو رو که تو رودخونه بود بکشم. همین جوری دیدمش بعد گرفتمش تو دستم و بردمش پیش بابام. وقتی برگشتم و انداختمش  

تو آب دیدم حرکت نمی کنه. 

دیگه تکرار نمی شه. قول می دم.